Hulp thuis bij dementie – ouder dan 65 jaar

Kunt u niet meer alles zelf als gevolg van uw dementie? Of heeft u juist wat hulp nodig om het allemaal zelf nog te redden? Dan kan Vivent Wijkverpleging of de casemanager dementie u helpen met zorg en ondersteuning.

Als u dementie heeft, worden sommige dingen moeilijker. U vergeet dingen die belangrijk zijn, zoals eten. Of vindt het moeilijk om dingen te regelen. Ook uw lijf gaat achteruit. U kunt niet alles meer. Vivent Wijkverpleging helpt u daarbij.

Wat biedt de wijkverpleging?

Vivent Wijkverpleging kan u helpen met verpleging of verzorging als dat nodig is. Maar ook met advies over dementie en hoe u hiermee kunt omgaan. Of met praktische hulp of tips om het zo lang mogelijk alleen te redden. Om uw huishouden op orde te houden bijvoorbeeld. De gespecialiseerd thuisbegeleider komt dan graag bij u thuis. Vivent heeft ook thuisondersteuners in dienst die u bijvoorbeeld kunnen helpen met koken, boodschappen doen.

Wie betaalt deze zorg?

Als u verwacht zorg nodig te hebben, kan de wijkverpleegkundige u vertellen wat er mogelijk is en via welke wet dit vergoed wordt. Het gaat dan over de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) of via het Wmo-loket van uw gemeente. Kijk voor meer info op www.cak.nl. Lees meer op de Regelhulppagina van de overheid.

Therapeuten bij dementie

Heeft u door uw dementie moeite met bewegen, dagelijkse dingen, praten of slikken? Dan kunt u terecht bij de fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist van Vivent.

Fysiotherapie
Heeft u moeite met opstaan uit uw stoel of bed? Valt u vaker? De fysiotherapeut van Vivent helpt u om zoveel mogelijk te blijven kunnen. Door bijvoorbeeld te bewegen, u op een andere manier te wassen of aan te kleden of een hulpmiddel te gebruiken.

Ergotherapie
Als u dementie krijgt, dan kunt u bepaalde dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren zoals u dat gewend was. U kijkt samen jet de ergotherapeut wat u nog wilt kunnen. En wat er nodig is om het te kunnen blijven doen. Raakt u bijvoorbeeld in de war in uw huis en weet u uw slaapkamer niet altijd meer te vinden? Dan adviseert de ergotherapeut welke aanpassingen u kunt doen om het voor u makkelijker te maken om thuis uw weg te blijven vinden.

Logopedie
Vindt u het moeilijk om duidelijk te spreken, te lezen en schrijven? Of heeft u moeite met kauwen en slikken? Dan kan de logopedist u helpen om hiermee zo goed mogelijk om te gaan. Zo kan de logopedist bijvoorbeeld adviseren om brood zonder korst te eten of over te gaan op broodpap als kauwen voor u moeizaam gaat. Of kruiswoord raadsel met u oplossen om u te helpen makkelijker op woorden te komen.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Folder dementie Download folder