Start van de zorg bij Jonge Mensen met Dementie

Als u jonger dan 65 jaar bent en de diagnose dementie krijgt, heeft dat veel impact; vooral omdat u nog middenin het leven staat. Hier vindt u informatie over wat wij u kunnen bieden nadat u door uw huisarts of medisch specialist naar ons bent verwezen.

Start van de zorg

Zodra wij een verwijzing hebben ontvangen via uw huisarts of medisch specialist, nemen wij contact met u op voor een afspraak. Onze wijkverpleegkundige komt vrijblijvend bij u thuis en bekijkt samen met u, uw partner en/of uw kinderen wat er speelt en welke hulp of begeleiding u kunt krijgen. Als de diagnose JMD (Jonge Mensen met Dementie) is gesteld, verwijst de wijkverpleegkundige u door naar de casemanager Jonge Mensen met Dementie in uw regio.

Casemanager Jonge Mensen
met Dementie (JMD)

De casemanager Jonge Mensen met Dementie komt naar behoefte bij u thuis. Zij begeleidt u en uw gezin bij het accepteren van de diagnose en helpt met het regelen van passende zorg in alle fasen van het ziekteproces. De casemanager vormt een brug tussen de huisarts, de specialist in het ziekenhuis, de thuiszorg, dagbehandeling en het verpleeghuis. Als het nodig is, neemt de casemanager ook een aantal (regel)zaken van u over. De casemanager begeleidt ook uw mantelzorgers.

Jonge Mensen met Dementie (JMD)

Bezoek het Alzheimercafé

Wilt u meer weten over dementie? Of wilt u graag praten met anderen die met dementie te maken hebben? Breng dan eens een bezoek aan het Alzheimercafé. Dit café is bedoeld voor (jonge) mensen met dementie, hun partner, kinderen en anderen die interesse hebben in dementie. Het Alzheimercafé is gratis, aanmelden is niet nodig.

De Kopgroep

De Kopgroep van Vivent is een ontmoetingsgroep, waaraan iedereen met ‘kopzorgen’ kan deelnemen. U wordt begeleid door een groepsbegeleider en een psycholoog; zij bespreken elke week ander thema. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van zelfstandigheid, openlijk spreken over uw problemen, de werking van het geheugen, of verwachtingen van de toekomst. Daarnaast bespreken we zaken waar u moeite mee heeft. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst vertalen we het thema naar de praktijk, bijvoorbeeld door oefeningen te doen.

Steungroep voor partners

Vivent heeft ook een steungroep voor partners van jonge mensen met dementie. De groep wordt begeleid door een psycholoog en een zorgprofessional van de Dagbehandeling. Zij geven uitleg over dementie en kunnen adviseren over de omgang met uw partner. Ook is er alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere partners.

Wie betaalt de zorg?

Onze wijkverpleegkundigen en casemanagers worden betaald door uw zorgverzekeraar. Deze zorg valt onder de basisverzekering, u hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.
U heeft altijd een zorgindicatie nodig om de zorg vergoed te krijgen. Onze medewerkers kunnen u hier meer over vertellen. Of lees meer op de Regelhulppagina van de overheid.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Vivent is al bijna 15 jaar dé expert in zorg en behandeling voor Jonge Mensen met Dementie. We zijn de enige zorgorganisatie in de regio die gespecialiseerde dagbehandeling voor deze doelgroep aanbiedt. We beschikken over het PREZO keurmerk dementie op jonge leeftijd; dit keurmerk geeft aan dat de cliënten tevreden zijn, dat we onze inzet voortdurend verbeteren en er sprake is van optimale zorg. Vivent participeert ook in het landelijk Kenniscentrum voor Dementie op Jonge Leeftijd.

Bestanden

Folder jonge mensen met dementie Download folder