Samenwerking in de regio

Vivent streeft naar samenwerking die de belangen van de cliënt centraal stelt. Naast het leveren van goede zorg, wil Vivent zich breder inzetten voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van ons werkgebied en de maatschappij. 

We nemen een leidende rol in de regio op het gebied van expertise in NAH, palliatieve zorg, wondzorg, en dementie op jonge leeftijd. We zijn een waardevolle netwerkpartner voor andere zorggebieden.

Vivent participeert in o.a. de volgende samenwerkingsverbanden:

  • IedereenZorgt: Een netwerk van elf organisaties in Noordoost Brabant, gericht op de toekomst van ouderenzorg, waarbij afspraken zijn gemaakt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen.
  • Samen in de wijk: Vivent werkt samen met wijkverplegingsaanbieders om zorgaanvragen efficiënt te laten verlopen, vergelijkbaar met het Arnhemse model.
  • Regionaal Coördinatiepunt (RCP): Een centraal punt voor het beheren van beddencapaciteit en plaatsing van cliënten voor geriatrische revalidatie, eerstelijnsverblijf en crisiszorg.
  • Zorgzaam Den Bosch e.o.: Een platform waar Vivent samenwerkt met verschillende zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, en gemeentes om het Integraal Zorg Akkoord uit te voeren.
  • Netwerk dementie en ketenzorg: Vivent maakt deel uit van een samenwerkingsverband om mensen met dementie te ondersteunen en hen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
  • Alzheimer Café Den Bosch – Bommelerwaard: Vivent werkt samen met andere organisaties om dit maandelijkse evenement voor mensen met dementie en hun naasten te ondersteunen.
  • Longfibrose café: Vivent werkt samen met andere organisaties om kennis te delen en ondersteuning te bieden aan mensen met longfibrose.
  • Chemo- en immunotherapie aan huis: Vivent biedt samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis chemo- en immunotherapie aan in de thuissituatie, wat een vooruitstrevende stap is.
  • LightDrop Flow app: Een app voor offline gegevensuitwisseling, momenteel gericht op wondzorg, ontwikkeld in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
  • Netwerk Ouderen in de Wijk (NOW): Vivent, Farent en Jeroen Bosch Huisartsen werken samen om de zorg en welzijn voor thuiswonende ouderen in Den Bosch en omgeving te versterken.

Deze initiatieven tonen het streven van Vivent naar samenwerking en innovatie binnen de regionale zorgsector.