Zorg in de laatste levensjaren

Fijn leven in de Bossche regio

Verschillende (zorg)organisaties werken in de Bossche regio samen onder de naam Fijn Leven in de Bossche regio. Hun doel is jou de juiste zorg of hulp, door de juiste persoon op de juiste plek te geven. Zij gaan daarbij uit van wat voor jou belangrijk is. Dat weet jij namelijk het beste. Je familie en vrienden, je gezondheid, je omgeving en je werk bijvoorbeeld. Jij weet dus ook wat jij nodig hebt om iedere dag zo fijn mogelijk te leven. Ook als de dood nabij is.


Een project van Fijn Leven

Zorg die bij je past, ook in de laatste levensjaren

Het komt nog vaak voor dat mensen te laat nadenken over de dood. Heb jij al nagedacht over wat je wil als de dood nabij is?

Bijvoorbeeld over waar je wil sterven, hoe je afscheid wilt nemen en welke zorg of hulp je wilt ontvangen in je laatste levensjaren. Maak het gesprek hierover onderdeel van je leven. Laat je dierbaren en zorgverleners weten wat belangrijk voor je is.

Bekijk hier waarom dit zo belangrijk is.

Leve(n) de dood!-week

Van 8 tot en met 14 oktober 2022 vond in de Bossche regio de Leve(n) de dood!-week plaats. Tijdens diverse activiteiten werd iedereen uitgedaagd om na te denken over wat je nodig hebt om iedere dag zo fijn mogelijk te leven. Ook als de dood nabij is. Want als je stil staat bij de dood, dan ben je nog meer bezig met het leven.

Met films, podcasts, gesprekken, theater  en kunst werd het gesprek over het leven en de dood gestimuleerd. De week startte met de landelijke dag van de palliatieve zorg.

Fijn leven in de Bossche regio

De zorg die in Nederland in de laatste levensjaren wordt geboden, sluit niet altijd aan bij wat iemands wensen en behoeften zijn. Dat blijkt uit een Rapport van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL, 2019). De (zorg)organisaties die in de Bossche regio samenwerken onder de naam Fijn Leven in de Bossche regio, vinden dat dit beter kan en moet. Zij streven ernaar de zorg en ondersteuning in de laatste levensjaren beter af te stemmen op wat jij belangrijk vindt.