Gespecialiseerd verpleegkundige

De gespecialiseerd verpleegkundigen van Vivent zijn expert op het gebied van een specifieke aandoening. Ze bezoeken u thuis. 

Huisbezoek

De gespecialiseerd verpleegkundigen van Vivent ondersteunen u en uw naasten op allerlei manieren: van advies en begeleiding tot coördinatie van de zorg.

Ze verlenen geen lichamelijk zorg, maar geven advies en begeleiding. Meestal komen ze twee tot vijf keer bij u langs, indien nodig kan dit vaker zijn. Tijdens de huisbezoeken staan uw vragen centraal. Soms is de insteek praktisch, een andere keer gaat het gesprek over het accepteren van uw situatie.

Vivent heeft verpleegkundigen in dienst die zich hebben gespecialiseerd in:

  • wondzorg (zij verlenen wel lichamelijke zorg),
  • longziekten,
  • niet-aangeboren hersenletsel,
  • oncologie en palliatieve zorg,
  • dementie en dementie op jonge leeftijd.

Afstemming met andere hulpverleners

Onze gespecialiseerd verpleegkundigen onderhouden ook contact met andere hulpverleners die bij uw zorg zijn betrokken. Ze werken nauw samen met de huisarts, het ziekenhuis en uw mantelzorgers en kunnen de zorg indien gewenst coördineren. Ze kunnen u ook verwijzen naar andere hulpverleners.

Wondzorg

Complexe wonden vragen om een gespecialiseerde behandeling, zodat ze snel genezen en er geen complicaties optreden. De gespecialiseerd wondverpleegkundigen van Vivent weten precies welk wond op welke manier behandeld moet worden en hebben ook kennis van stomazorg. Ze stellen een behandelplan voor u op, zodat ook andere betrokkenen (zoals de huisarts en de wijkverpleging) weten wat de afspraken zijn en uw wond snel geneest. Lees hier meer over wondzorg bij uw thuis.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Hersenletsel dat is ontstaan door een herseninfarct, -bloeding, -tumor, hartstilstand, ongeluk of operatie, leidt vaak tot grote veranderingen in uw functioneren. De gespecialiseerd verpleegkundigen NAH kunnen u en uw mantelzorgers op allerlei manieren helpen om te gaan met deze nieuwe situatie. Ze kunnen u thuis adviseren en begeleiden, maar helpen ook bij het aanvragen van zorg en vervullen een signalerende en coördinerende rol. Lees meer.

Oncologie en Palliatieve zorg

Onze verpleegkundigen met specialisatie oncologie en palliatieve zorg begeleiden mensen met kanker en mensen bij wie genezing of herstel niet meer mogelijk is. Zij kunnen u ondersteunen nadat u de diagnose heeft gekregen, maar ook als u verder in de behandeling bent, of als u palliatieve zorg nodig heeft. De gespecialiseerd verpleegkundige bekijkt samen met u hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij uw mogelijkheden en wensen. Lees meer over palliatieve zorg.

Casemanagers Dementie en JMD

De casemanager Dementie en de casemanager Jonge Mensen met Dementie (JMD) begeleiden mensen en mantelzorgers aan huis. Ze beantwoorden vragen, zoeken mee naar passende oplossingen voor uw situatie, nemen (regel)zaken uit handen en helpen u bij het accepteren van de ziekte. U bepaalt zelf hoe vaak de casemanager bij u op bezoek komt en hoe de ondersteuning eruit ziet. Lees meer over zorg thuis voor jonge mensen met dementie en zorg thuis voor mensen met dementie ouder dan 65 jaar.

Wie betaalt deze zorg?

Als u verwacht zorg nodig te hebben, kan de wijkverpleegkundige u vertellen wat er mogelijk is en via welke wet dit vergoed wordt. Het gaat dan over de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Cliënten met PGB-indicaties zijn ook welkom. Lees meer op de Regelhulppagina van de overheid.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl .