Zorg thuis voor jonge mensen met dementie

Voor jonge mensen en hun gezin heeft de diagnose dementie vaak grote gevolgen. Samen moet u op zoek naar nieuwe manieren om de gezinssituatie en uw sociale leven in te richten. Vivent kan u daarbij helpen in uw thuissituatie. Wij zijn gespecialiseerd in het omgaan met dementie op jonge leeftijd.

Als u lijdt aan dementie, heeft dat impact op allerlei situaties. Het wordt bijvoorbeeld steeds moeilijker om initiatief te nemen, u vindt het lastiger om structuur aan te brengen in uw leven en u heeft gaandeweg steeds meer verzorging en sturing nodig. Deze veranderingen doen iets met u, maar ze vragen ook iets extra’s van uw partner en/of kinderen.

Onze zorgprofessionals kunnen het hele gezin ondersteunen. Door hun gespecialiseerde kennis van dementie op jonge leeftijd begrijpen ze goed waar u tegenaan loopt én hoe met de nieuwe situatie kunt omgaan. Ook kunnen ze uw mantelzorgers ontlasten, door (een deel van) de zorg uit handen te nemen.

Wijkteam

De verzorgenden en verpleegkundigen van het wijkteam van Vivent kunnen uw gezin thuis komen ondersteunen, door:

  • (een deel van) de zorgtaken van mantelzorgers over te nemen;
  • samen met u te (blijven) kijken welke zorg en begeleiding u nodig heeft en de juiste hulpverleners in te schakelen;
  • begeleiding te bieden als u (samen) tijdelijk geen grip meer heeft op het huishouden. U kunt hiervoor ook een beroep doen op ons team gespecialiseerde thuisbegeleiding.

Jonge Mensen met Dementie

Fysiotherapie

Dementie op jonge leeftijd kan ook uw lichamelijk functioneren gaan verstoren. Denk bijvoorbeeld aan stijfheid in uw gewrichten, een afname van uw conditie en kracht en minder stabiliteit. De fysiotherapeut van Vivent kan u helpen dit proces te vertragen, bijvoorbeeld door uw conditie en spieren te trainen, te werken aan balans en coördinatie en een goed evenwicht te zoeken tussen belasting en belastbaarheid. In een later stadium kan de fysiotherapeut u ook helpen bij het leren omgaan met de beperkingen, onder andere door hulpmiddelen in te zetten. Uw naasten zijn een belangrijke partner bij de therapie. We bespreken daarom met elkaar waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt, wat u fysiek graag zo lang mogelijk wilt blijven doen en hoe we dat samen mogelijk kunnen maken.

Ergotherapie

Als u dementie krijgt op jonge leeftijd, bent u vaak nog zeer actief: misschien heeft u nog een baan, zorgt u voor de kinderen en bent u lid van een vereniging. Bij die al rollen horen taken en verantwoordelijkheden, denk aan het regelen van financiën, autorijden of huishoudelijk werk. Dementie kan het uitvoeren van die taken bemoeilijken. De ergotherapeut van Vivent bekijkt samen met u hoe toch de dingen kunt blijven doen die voor u belangrijk zijn. Zo kan een duidelijk stappenplan helpen, of het herhalen van vaste handelingen zodat deze inslijten. De ergotherapeut komt daarvoor bij u thuis en betrekt ook uw naasten bij de behandeling. Maar u kunt ook terecht bij een van onze locaties in de buurt.

Logopedie

Dementie heeft ook gevolgen voor de manier waarop u kunt communiceren. De logopedist van Vivent stelt met een taalonderzoek vast welke belemmeringen uit ervaart én mogelijkheden u heeft om toch zo goed mogelijk te blijven communiceren. Zo komt de taalstoornis progressieve afasie vaak voor bij dementie op jonge leeftijd, u heeft dan moeite met praten omdat u niet op woorden kunt komen. De logopedist kan dan bijvoorbeeld een levensboek met u maken, dat u helpt met het vinden van de juiste woorden. Ook het maken van een kaartje met een korte beschrijving van uw aandoening kan helpen in sociale situaties; uw gesprekspartner kan dan langzamer praten of kortere zinnen maken.

Wie betaalt deze zorg?

Onze wijkverpleegkundigen en casemanagers worden betaald door uw zorgverzekeraar. Deze zorg valt onder de basisverzekering, u hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.
U heeft altijd een zorgindicatie nodig om de zorg vergoed te krijgen. Onze medewerkers kunnen u hier meer over vertellen. Of lees meer op de Regelhulppagina van de overheid.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl .

Vivent is al bijna 15 jaar dé expert in zorg en behandeling voor Jonge Mensen met Dementie. We zijn de enige zorgorganisatie in de regio die gespecialiseerde dagbehandeling voor deze doelgroep aanbiedt. We beschikken over het PREZO keurmerk dementie op jonge leeftijd; dit keurmerk geeft aan dat de cliënten tevreden zijn, dat we onze inzet voortdurend verbeteren en er sprake is van optimale zorg. Vivent participeert ook in het landelijk Kenniscentrum voor Dementie op Jonge Leeftijd.

Bestanden

Folder Jonge Mensen met Dementie Download folder