Wondzorg – start van de zorg

Zodra wij een verwijzing voor wondzorg hebben ontvangen via uw huisarts of medisch specialist, nemen wij contact met u op voor een afspraak.

We komen bij u thuis, of op een andere plek als u dat wenst. In een uitgebreid intakegesprek brengen we uw gezondheidssituatie in kaart en beoordelen uw wond(en). Vervolgens stellen we samen een behandelplan op. Daar betrekken we ook belangrijke anderen bij; denk aan uw mantelzorgers, de huisarts en de wijkverpleegkundige.
In het behandelplan leggen we een aantal zaken vast:

  • Wat is uw zorgvraag?
  • Wat kunt u zelf, welke hulp krijgt u van mensen om u heen?
  • Welke (technologische) hulpmiddelen kunnen we inzetten?
  • Welke voorzieningen in uw omgeving kunnen we inschakelen?
  • Wat kunnen wij voor u doen?

Behandeling op maat

Hoe uw behandeling eruit ziet, hangt af van uw situatie. Onze professionals kunnen uw wond thuis komen verzorgen, maar als u bij ons verblijft op de revalidatieafdeling of een verpleegafdeling, wordt de gespecialiseerd wondverpleegkundige eveneens betrokken.

Wie betaalt deze zorg?

De inzet van onze gespecialiseerde wondverpleegkundigen wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoeding valt onder de basiszorgverzekering, u hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.

Als u voor langere tijd verbandmiddelen nodig heeft, worden die ook vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u ze slechts tijdelijk nodig heeft, moet u ze zelf betalen. Wilt u meer weten over vergoedingen? De wijkverpleegkundige kan u hier meer over vertellen.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat onze professionals kunnen betekenen voor de verzorging van uw wond(en)? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Expert in wondzorg
Vanuit het Wondzorgnetwerk ’s-Hertogenbosch is het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving opgericht, het CWH. Vivent heeft hierin een belangrijke regiefunctie. Verpleegkundig Specialisten wondzorg en gespecialiseerde wondverpleegkundigen werken hierin samen; zij zijn extra geschoold in de behandeling van complexe en chronische wonden. Hierdoor krijgt u altijd optimale zorg op maat en is er een centraal adviespunt voor collega’s in het bestaande wondnetwerk.