Beveiligingsincident Carenzorgt.nl: Vivent is niet getroffen

Donderdag 27 oktober 2022

Vivent maakt gebruik van Carenzorgt.nl, een systeem waarmee een cliënt directe familie toegang kan geven om mee te lezen in het zorgdossier. Nedap is de leverancier van dit systeem, dat door veel zorgaanbieders wordt gebruikt. Er maken in Nederland ruim 250.000 cliënten en verwanten gebruik van. Gisteren zijn wij door Nedap op de hoogte gebracht van een beveiligingsincident in het systeem van Carenzorgt. Door dit beveiligingsincident hebben onbevoegden documenten kunnen downloaden.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt of onbevoegden toegang hebben gehad tot gegevens van u of uw naaste. Vivent is echter niet getroffen door het incident. Er is dus geen toegang geweest tot de zorgdossiers van cliënten van Vivent.

Nedap heeft inmiddels de nodige maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het persbericht van Nedap.

Volg ons op