Jaarverslag 2022 Vivent

Maandag 5 juni 2023

In het Jaardocument 2022 kijken we terug op het afgelopen jaar: een nieuwe meerjarenstrategie, regionale samenwerking, een positief financieel resultaat en in de Top 10 van best gewaardeerde zorgorganisaties.

Zorgorganisaties verantwoorden zich jaarlijks over de prestaties van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Halverwege het jaar kijken we terug op het afgelopen jaar. Dit hebben we samengevat in het Jaarverslag 2022..

Uiteraard verantwoordt Vivent zich ook met een jaarrekening. Het complete verslag vindt u in het Jaardocument 2022 Vivent.

Bestuurder Pieter Hermsen over 2022

“Gelukkig stellen we aan het eind van 2022 vast dat Corona er weliswaar nog is, maar ons niet meer in de greep houdt. Het lijkt erop dat het is gaan behoren tot het gewone leven. Gelukkig voor onze cliënten en bewoners en ook erg fijn voor onze medewerkers en vrijwilligers. Daardoor hebben we ons in elk geval in de tweede helft van het jaar ook weer kunnen richten op onze voornemens. We bereiden ons voor op een toekomst waarin we met minder collega’s toch het toenemend aantal mensen met een zorgvraag kunnen ondersteunen. Dat doen we in goede samenwerking. En met de kernwaarden die we hebben gekozen: met aandacht, met elkaar en met lef.

We willen onze dank uitspreken naar onze medewerkers en vrijwilligers. Die hebben ervoor gezorgd dat we hebben gedaan waar we voor zijn: samen werken aan goede zorg voor onze bewoners en cliënten. Maar ook dank aan onze cliënten, bewoners, hun familie en vrienden, de mantelzorgers. We zullen steeds meer een beroep moeten doen op hun bereidheid om het voor en met elkaar te doen.”

Volg ons op